Normivalaistus Oy

Normivalaistuksen ydinliiketoimintaa on tie- ja katuvalaistuksen lisäksi liikennevalojen, telematiikan, liikenteen mittaus- ja informaatiojärjestelmien sekä sähköverkkojen rakentaminen, suunnittelu ja ylläpito. Toimintamme kattaa myös projektijohto- ja päätoteuttajatehtävät erilaisissa haasteellisissa infrahankkeissa.

Olemme menestyksekkäästi toteuttaneet useita pieniä paikallisia ja valtakunnallisesti merkittäviä infrahankkeita. Asiakkaitamme ovat mm. valtion viranomaistahot, kunnat ja ELY-keskukset sekä suurimmat infrarakentajat. Toimintamme kattaa eri hankintamallit kuten esimerkiksi ST- ja STKU-urakat. Toimintamme on RALA- sertifioitu.

Olemme valmiina ottamaan vaikeatkin haasteet vastaan ja toimittamaan yksittäisistä laitteista laajoihin kokonaisratkaisuihin valaistus-, telematiikka-, IoT ja ITS-hankkeissa. Yhdessä laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkostomme kanssa löydämme asiakkaillemme parhaat ratkaisut.

Toimintamme periaatteena on toteuttaa aidosti liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisääviä ratkaisuja, joilla voimme vähentää myös liikenteen päästöjä.