Normivalaistus Oy

Normivalaistuksen ydinosaamista on tie- ja katuvalaistuksen, telematiikan, liikennevalojen ja sähköverkkojen rakentaminen, sekä niiden suunnittelu ja ylläpito. Toimimme myös projektijohto- ja päätoteuttajatehtävissä erilaisissa haasteellisissa infrahankkeissa.

Normivalaistuksella on monivuotinen kokemus kuntien ja ELY-keskusten valaistus- ja liikennevalohankkeiden rakentamisesta ja ylläpitämisestä.

Olemme menestyksekkäästi toteuttaneet pieniä paikallisia ja valtakunnallisesti merkittäviä infrahankkeita. Toimintamme kattaa eri hankitamallit kuten esimerkiksi ST- ja STKU-urakat. Toimintamme on RALA- sertifioitu.